Sprawozdanie ze Spacerów Badawczych - Kamieniołom Libana

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem za spacerów badawczych przeprowadzonych na terenie kamieniołomu Libana w 2019 roku.

Podczas spacerów nie tylko poznawaliśmy bogactwo przyrodnicze kamieniołomu, ale i czynnie uczestniczyliśmy w pracy przyrodników. Sprawozdanie jest efektem naszych cyklicznych spotkań i wspólnej pracy.

Sprawozdanie dostępne jest TUTAJ.

Miłej Lektury :D