Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem za spacerów badawczych przeprowadzonych na terenie kamieniołomu Libana w 2019 roku.

Spacery badawcze są niepowtarzalną okazją, aby móc z bliska przyjrzeć się pracy ekspertów przyrodniczych z różnych dziedzin, poznać przyrodę Krakowa i wziąć udział w inwentaryzacji gatunków żyjących tuż obok nas.