1 marca br rozpoczyna się możliwość przyjmowania wniosków oraz konsultacji w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Inicjatywie, jak co roku, towarzyszy kampania komunikacyjno-promocyjna.

Działania komunikacyjno-promocyjne w zakresie Budżetu Obywatelskiego (w tym także  promocja samej idei partycypacji społecznej) realizowane są w ciągu całego roku. Przy okazji różnych przedsięwzięć koordynowanych przez miasto wskazywane i promowane są możliwości, jakie daje mieszkańcom Budżet Obywatelski.

Tegoroczna kampania informacyjno-promocyjna kładzie nacisk zarówno na zachęcanie do składania wniosków i głosowanie, jak też. prezentuje projekty zrealizowane w ramach dotychczasowych edycji BO. Narracja kampanii opiera się na założeniu, że wskazując realne efekty partycypacji obywatelskiej i zwracając uwagę na przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane dzięki inicjatywie i głosom mieszkańców, najskuteczniej zachęcamy do udziału w BO. Wzmacniamy tym samym walor edukacyjno-informacyjny kampanii.

 

Tegoroczna kampania wspierająca realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa obejmować będzie wiele działań promocyjnych, których zintensyfikowanie nastąpi w okresie składania wniosków i głosowania. Biorąc pod uwagę zróżnicowane preferencje komunikacyjne grupy docelowej kampanii, w którą są wszyscy mieszkańcy Krakowa, działania informacyjno-promocyjne realizowane będą zarówno za pośrednictwem internetu oraz mediów społecznościowych (tu warto podkreślić wzmocnienie działań on-line oraz zintensyfikowanie współpracy z lokalnymi serwisami internetowymi), jak również tzw. tradycyjnych form, wśród których warto wymienić „Gazeta Obywatelska”- drukowaną gazetę poświęconą projektowi, bezpłatnie dystrybuowaną wśród mieszkańców miasta.

 

Wzorem lat ubiegłych promocja inicjatywy będzie odbywać się we współpracy z Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi. W działaniach promocyjnych wykorzystana zostanie również reklama outdoorowa (plakaty, billboardy, citylighty).

 

Kampania prowadzona będzie zgodnie z rekomendacjami i wnioskami zawartymi
w raporcie ewaluacyjnym.
Warto przypomnieć, że ubiegłoroczna akcja promocyjna spełniła wszystkie obowiązujące standardy w zakresie promocji budżetu partycypacyjnego w Polsce – zrealizowano wszystkie wymogi, a o kampanii usłyszało 82 % spośród ankietowanych. Badani uznali, że informacje o Budżecie Obywatelskim były łatwo dostępne (w sumie 78% pozytywnych odpowiedzi). Niemal 90% pytanych oceniło, że komunikowane w kampanii informacje były zrozumiałe. Podobnie wysoko oceniono dokładność informacji - 77% pozytywnych odpowiedzi.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące I etapu kampanii informacyjno-promocyjnej Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa – edycja 2018:

 

 

Działania promocyjno-informacyjne, zachęcające do złożenia wniosku w ramach BO obejmują:

  • reklamę w mediach lokalnych
  • działania edukacyjno-informacyjne w internecie
  • reklamę w przestrzeni miejskiej (citylighty, billboardy, plakaty),
  • -współpracę z Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi poprzez dystrybucję plakatów oraz działania online

 

Profil na portalu Facebook

Na portalu Facebook istnieje profil Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, który
w ramach działań ciągłych prowadzony jest przez cały rok. Działania na Facebooku w trakcie kampanii będą intensyfikowane i nastawione na komunikację z mieszkańcami, przekazywanie praktycznych informacji o Budżecie Obywatelskim, zrealizowanych projektach czy ciekawostek.

 

„Gazeta Obywatelska”

Po raz pierwszy w historii krakowskiego Budżetu Obywatelskiego przygotowana zostanie specjalna „Gazeta Obywatelska”. Będzie kolportowana w lokalizacjach takich, jak: Hala Targowa, Rondo Mogilskie, Pętla Tramwajowa Krowodrza Górka, Poczta Główna,
w Punktach Obsługi Mieszkańca czy punktach sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. Kolportaż zaplanowano w rejonach uczęszczanych ciągów komunikacyjnych, żeby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.

 

Komunikacja miejska

Informacje o Budżecie Obywatelskim będą intensywnie emitowane w komunikacji miejskiej oraz za pośrednictwem miejskich aplikacjach mobilnych.

 

Promocja lokalna

Rady Dzielnic otrzymały pakiet materiałów graficznych i informacyjnych do kolportowania na stronach www, w gazetkach dzielnicowych oraz w mediach społecznościowych.

 

Outdoor/ reklama zewnętrzna

Nie zabraknie również standardowych materiałów, obejmujących reklamę outdoorową
i materiały POS. Ważną rolę odegrają tu plakaty i ulotki. Będą one eksponowane za pośrednictwem Rad Dzielnic, a także w budynkach Urzędu Miasta Krakowa, placówkach edukacyjnych i kulturalnych, klubach seniora, Zarządzie Budynków Komunalnych, punktach informacyjnych ZIKiT czy Miejskiego Centrum Dialogu itd. Wspomniane materiały będą również do dyspozycji dla Ambasadorów Budżetu Obywatelskiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy znajdują się na stronie: www.budzet.krakow.pl.