Wielki sukces PARKU KRAKOWIAN!

DRUGA EDYCJA PARKU KRAKOWIAN - JESIEŃ 2017

Idea Parku Krakowian polega na stworzeniu miejsc o wyjątkowym znaczeniu sentymentalnym, w którym mieszkańcy Krakowa mają możliwość posadzenia drzewa upamiętniającego narodziny dziecka.