Krakowskie Ogrody Społeczne to projekt, który jest odpowiedzią na rosnącą wśród mieszkańców potrzebę tworzenia ogrodów w mieście. Wyjątkowy jest jednak ich charakter i sposób funkcjonowania. Kluczowe jest tu pojęcie „społeczny”.

Krakowskie Ogrody Społeczne to z jednej strony akcja, której celem jest utworzenie w Krakowie ogrodów społecznych prowadzonych przez mieszkańców, a z drugiej edukacja, której jak wiadomo nigdy za wiele.

Ogrody Społeczne to projekt będący odpowiedzią na światowy trend tworzenia w przestrzeni miejskiej ogrodów uprawianych przez mieszkańców.

Czy ogrody społeczne są potrzebne? Czy Krakowianie są na nie gotowi?