Prezentacja ze spotkania dotyczącego BO "TAK dla parku przy Karmelickiej"

Prezentacja przedstawia poprawki do koncepcji zagospodarowania parku, stopień wdrożenia wyników raportu z konsultacji społecznych, z którymi można się szczegółowo zapoznać pod adresem.

Co się zmieniło? Zrezygnowano z większego placu od strony ul. Karmelickiej, dokonano korekty elementów wodnych i obiektów małej architektury, wprowadzono więcej dużych drzew dających cień, wprowadzono bujną i gęstą roślinność, meandrujące ścieżki. Park spełnia funkcje rekreacyjne oraz kulturalno-społeczne, posiada odniesienia do Wisławy Szymborskiej.