Poniżej prezentujemy koncepcję zagospodarowania Bulwarów Białuchy, która powstała w wyniku przeprowadzonego cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.


Teren na południe od mostu przy ul. Wileńskiej został, zgodnie z życzeniami mieszkańców, pozostawiony jako enklawa naturalnej przyrody. W tym terenie planowane jest pozbycie się porastającej teren rośliny inwazyjnej – rdestowca, w celu odsłonięcia brzegów. Na części, gdzie brzeg się rozszerza planowana jest budowa platformy do obserwacji kaczek, z miejscem do siedzenia. Planuje się też budowę schodów i pomostu z kratownicy, umożliwiające bezpieczne przejście nad kanałem burzowym, w kierunku zaplanowanego na przyszłość przejścia pod torami PKP, które ma zapewnić ciągłość traktu spacerowego i połączenie z kolejnym odcinkiem Białuchy (dzielnica Grzegórzki).

Wzdłuż bulwarów rzeki, na północ od mostu przy Wileńskiej, zostały zaprojektowane drewniane pomosty. Wzdłuż pomostów usytuowane są ławki, leżaki, pomosty widokowe. Wszelkie elementy małej architektury i nawierzchni będą w kolejnych miesiącach konsultowane ze specjalistami pod względem bezpieczeństwa powodziowego.

Planowany jest nowy mostek łączący brzegi pomiędzy placami zabaw po obu stronach rzeki. Umożliwi on komunikację pomiędzy brzegami rzeki, a przebiegająca równolegle do niego wisząca kładka ma być elementem zabawowym dla dzieci.

W części zachodniej od strony wejścia w teren projektuje się słupki blokujące wjazd samochodów na teren zieleni i roślinność ozdobną o charakterze izolacyjnym. W części terenu w okolicy placu zabaw zakłada się wymianę starzejących się topoli na nowe drzewa. W tym rejonie planuje się montaż stołów piknikowych i miejsca grillowego z huśtawkami.

Planuje się rewitalizację istniejącego placu zabaw i zmianę mającą na celu nadanie mu naturalnego charakteru.

Na całym terenie planuje się zmianę i ujednolicenie nawierzchni na nawierzchnię przepuszczającą wodę, ale przyjazną dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów, wózków – typu terraway.
W projekcie pozostawiono istniejący układ nawierzchni, uzupełniając go o mniejsze ścieżki żwirowe w miejscu istniejących przedeptów oraz rozszerzając komunikację na teren północny (wzdłuż ulicy Żytniej).

W okolicy istniejącego mostku planuje się zmianę istniejącego placyku zabaw w „ptasi ogród” z zielenią ozdobną i zabawkami – ptakami, tworzącymi ścieżkę przechodzącą przez teren. Na mostku planuje się umieszczenie oświetlenia w nawierzchni.

W dalszej części terenu zaplanowano wysianie łąki kwietnej, wymianę stołów do gry w szachy i montaż szachów terenowych. Na przeciwko boiska, oddzielony zielenią od ul. Żywieckiej planowany jest kącik czytelniczy. Teren istniejącej siłowni ma być uzupełniony o sprzęty dla seniorów i nowe nasadzenia roślin ozdobnych, a istniejące boisko do koszykówki ma zyskać nowy kształt i nawierzchnię.

Na końcowym odcinku, planuje się rewitalizację nieużywanego budynku technicznego poprzez remont i zapewnienie mu nowej funkcji. Wśród pomysłów mieszkańców pojawił się pomysł lokalizacji tu kawiarni i toalety.

Na całym terenie opracowania przewiduje się montaż nowych elementów małej architektury w postaci ławek, tablic na lokalne ogłoszenia, koszty na śmieci, koszy na psie odchody i stojaków na rowery. Planuje się również rewitalizację zieleni – nowe nasadzenia z drzew, krzewów, traw ozdobnych i bylin, z zastosowaniem  rodzimych gatunków, zgodnych z siedliskiem i charakterem parku rzecznego.