Drukuj

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie serdecznie zaprasza mieszkańców na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania części Młynówki Królewskiej. Spotkanie odbędzie się 30.11.2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku znajdującej się przy ul. Urzędniczej 65 w Krakowie.
Na czwartkowych konsultacjach
zostanie zaprezentowana koncepcja zagospodarowania fragmentu Młynówki Królewskiej (od ul. Rzecznej do Al. Kijowskiej), opracowana na podstawie danych zebranych podczas pierwszych konsultacji społecznych, które miały miejsce 16 października br. Po prezentacji koncepcji przewidujemy pracę w grupach, podczas której zbierzemy ostatnie uwagi do projektu.