Przyjdź i zaprojektuj bulwary Białuchy!

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskie Centrum Dialogu oraz Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców pobliskiego terenu oraz wszystkich zainteresowanych na cykl spotkań konsultacyjnych mających na celu wykreowanie koncepcji projektowej bulwarów rzeki Białucha przy czynnym udziale społeczności. Na każdym ze spotkań uczestnicy warsztatów pracując w grupach pod okiem specjalistów, będą mieli możliwość wcielenia indywidualnych pomysłów i potrzeb w powstający projekt. Spotkania mają charakter otwarty, nie jest konieczna obecność na każdym spotkaniu.

Cykl obejmuje 6 spotkań konsultacyjnych w formie warsztatów projektowych, podczas których mieszkańcy będą tworzyć koncepcję przyszłego parku rzecznego. Na każdym ze spotkań będą obecni moderatorzy - specjaliści w dziedzinie planowania przestrzennego, architektury krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych, którzy swoją fachową wiedzą będą wspierać Mieszkańców w procesie projektowym. Materiały podczas spotkań będą zapewnione przez organizatorów (artykuły biurowe, ortofotomapa, podkłady mapowe).

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter organizacyjny, na drugim wybierzemy się na wspólny spacer, zaś trzecie i czwarte będzie polegało na pracy w grupach pod okiem architektów krajobrazu. Ostatnie dwa spotkania przeznaczone będą na prezentację koncepcji opracowanej na podstawie pomysłów mieszkańców i wnoszenie uwag. Jako finał konsultacji zostanie zaprezentowana ostateczna koncepcja z uwzględnionymi uwagami mieszkańców.

Efektem cyklu spotkań warsztatowych będzie końcowa prezentacja koncepcji parku w formie plansz,  która będzie podstawą do przyszłych prac związanych z powstaniem Parku Rzecznego Białucha.