Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie serdecznie zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania części Młynówki Królewskiej - od ul. Rzecznej do Al. Kijowskiej.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 16 października 2017 r. o godzinie 18: 00 w Szkole Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku znajdującej się przy ul. Urzędniczej 65 w Krakowie.

W pierwszej części spotkania zaprezentujemy efekty dotychczasowych działań na analizowanym obszarze, a następnie przedstawimy aktualny stan prawny tego miejsca (możliwości i ograniczenia projektowe wynikające z form własności nieruchomości). W dalszej kolejności zaprezentujemy przykładowe rozwiązania i formy zagospodarowania dla przedmiotowego terenu.

W drugiej części spotkania, podczas pracy w grupach, będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań przedstawicielom Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz przedstawienia własnych propozycji zagospodarowania Młynówki Królewskiej.