Park Reduta - projekt koncepcyjny "Tajemniczy Ogród"

W dniu 4 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 130 zaprezentowany został projekt koncepcyjny opracowany w oparciu o wizje przygotowywane przez mieszkańców w trakcie warsztatów konsultacyjnych, w szczególności zaś o koncepcję "Tajemniczy Ogród".

Projekt jako koncepcja zagospodarowania terenu spotkał się z akceptacją mieszkańców. Wiele kontrowersji budziły jednak drogi dojazdowe do parku. Wszystkie sugestie uczestników, zostały spisane, by na ich podstawie dokonać następnie stosownych zmian w projekcie. W maju zaprezentowana zostanie gotowa koncepcja.