Park Reduta - konsultacje projektu koncepcyjnego

W poniedziałek 4 kwietnia o godz. 18.00 w szkole podstawowej nr 130 na os. Oświecenia 30 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w trakcie którego zaprezentowany zostanie projekt koncepcyjny parku powstały w oparciu o wygraną koncepcję "Tajemniczy ogród" opracowaną w trakcie warsztatów przez mieszkańców. Projekt uwzględnia również postulaty zawarte w koncepcjach pozostałych grup projektowych.