W sobotę 6 lutego, wczesnym przedpołudniem licznie zgromadzeni mieszkańcy Krakowa, a także przedstawiciele inicjatywy S.O.S. Zabłocie, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Pracowni Obywatelskiej, wspólnie dyskutowali o przyszłości Parku Zabłockiego.

Organizatorzy i inicjatorzy powstania parku, postarali się o przygotowanie wprowadzenia dotyczącego ciekawej historii Zabłocia. Wstęp ten posłużył jako inspirujące tło do dalszych prac nad kształtem parku. Po wprowadzeniu, wszyscy zainteresowani w podgrupach dzielili się pomysłami i oczekiwaniami wobec tej zielonej przestrzeni. W trakcie podsumowania okazało się, że wizja większości opiera się na wspólnym założeniu stworzenia przestrzeni integrującej mieszkańców. Dającej możliwość zarówno relaksu, jak i aktywnego wypoczynku. Znajdą się w niej na pewno miejsca przypominające o historii dzielnicy, ale i teren na niewielkie wydarzenia kulturalne. Ostateczny kształt parku zostanie wyłoniony na podstawie tzw. "call'u" projektowego czyli konkursu otwartego dla wszystkich kreatywnych zainteresowanych, nie koniecznie posiadających uprawnienia projektowe. Zakładana jest bowiem możliwość opisania swoich koncepcji w formie wyłącznie tekstowej, która na etapie profesjonalnego projektu zostanie odpowiednio przetransformowana. Zatem do dzieła!