Informujemy, że w dniach 12-14 czerwca odbędą się otwarte spotkania konsultacyjne poświęcone realizacji „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

Chcesz wiedzieć jaka przyszłość czeka krakowską zieleń? Gdzie powstaną nowe parki? Jakie będą ekostrefy? Ile i gdzie przybędzie nowych tras rowerowych? Przyjdź koniecznie na jutrzejsze spotkanie!

W połowie czerwca rozpocznie się drugi etap konsultacji społecznych dokumentu pn.: "Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030". W pierwszym etapie konsultacji, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roku, spotkaliśmy się z mieszkańcami wszystkich dzielnic i zebraliśmy ich wnioski, uwagi i pomysły odnośnie rozwoju terenów zieleni.

W dniu 4 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 130 zaprezentowany został projekt koncepcyjny opracowany w oparciu o wizje przygotowywane przez mieszkańców w trakcie warsztatów konsultacyjnych, w szczególności zaś o koncepcję "Tajemniczy Ogród".

Park Reduta - konsultacje projektu koncepcyjnego


W poniedziałek 4 kwietnia o godz. 18.00 w szkole podstawowej nr 130 na os. Oświecenia 30 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w trakcie którego zaprezentowany zostanie projekt koncepcyjny parku powstały w oparciu o wygraną koncepcję "Tajemniczy ogród" opracowaną w trakcie warsztatów przez mieszkańców. Projekt uwzględnia również postulaty zawarte w koncepcjach pozostałych grup projektowych.