Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie serdecznie zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania części Młynówki Królewskiej - od ul. Rzecznej do Al. Kijowskiej.

Za nami już drugie spotkanie z mieszkańcami w sprawie powstania nowego parku w Czyżynach.

W dniu 21.06.2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji dotyczących przyszłości parku i dworu w Wadowie.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące Parku i Dworu Wadów. W trakcie spotkania porozmawiamy na temat zarówno historii jak i dalszych losów Parku.
Konsultacje odbędą się w dniu 21.06 o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 78 przy ul. Jaskrowej.
W konsultacjach wspiera nas Miejskie Centrum Dialogu.
Informujemy, że w dniach 12-14 czerwca odbędą się otwarte spotkania konsultacyjne poświęcone realizacji „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.