W związku z pojawiającą się dużą liczbą pytań dotyczących budowy Parku Reduta "Tajemniczy ogród",  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 17.10.2017r. w Szkole Podstawowej nr 130 im. Jana Brzechwy na os. Oświecenia 30, o godzinie 18:00. 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie serdecznie zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania części Młynówki Królewskiej - od ul. Rzecznej do Al. Kijowskiej.

Za nami już drugie spotkanie z mieszkańcami w sprawie powstania nowego parku w Czyżynach.

W dniu 21.06.2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji dotyczących przyszłości parku i dworu w Wadowie.