Poniżej prezentujemy Państwu raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Centrum Muzyki.

Poniżej prezentujemy koncepcję zagospodarowania Bulwarów Białuchy, która powstała w wyniku przeprowadzonego cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.


Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie serdecznie zaprasza mieszkańców na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania części Młynówki Królewskiej.