Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przeprowadził cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dotyczący zagospodarowania Młynówki Królewskiej od ul. Rzecznej do al. Kijowskiej.

W dniu 13.03.2018r. w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Pszczelnej miało miejsce spotkanie konsultacyjne z Mieszkańcami w sprawie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Magnolii.

Poniżej prezentujemy Państwu raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Centrum Muzyki.

Poniżej prezentujemy koncepcję zagospodarowania Bulwarów Białuchy, która powstała w wyniku przeprowadzonego cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.


Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie serdecznie zaprasza mieszkańców na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania części Młynówki Królewskiej.