Poniżej prezentujemy koncepcję zagospodarowania Bulwarów Białuchy, która powstała w wyniku przeprowadzonego cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.


Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie serdecznie zaprasza mieszkańców na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania części Młynówki Królewskiej.

Poniżej prezentujemy Państwu raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Bulwarów Białuchy.

Czy ogrody społeczne są potrzebne? Czy Krakowianie są na nie gotowi?

18 października zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowego miejsca do gier i zabaw na świeżym powietrzu.