Scenariusze zajęć edukacyjnych do przeprowadzenia w oparciu o trasę edukacyjną w Lesie Witkowickim:
Przedszkolaki 1
Przedszkolaki 2
Klasy 1-3
Klasy 1-3 wersja 2

Klasy 4-8

********************************************************************************************************************************************


Gra miejska "Parki Kieszonkowe Krakowa" 


********************************************************************************************************************************************Ulotka - Drzewo - nie parking


********************************************************************************************************************************************


Ulotka - Pasażerowie na gapę - Kleszcze