[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.23.23.JC1

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
formularz_oferty.docx 98 kB
swz.pdf 776 kB
zalaczniki_mala_architektura.7z 18151 kB