Czy pszczoły i ludzie mogą żyć obok siebie ? Takie pytanie zadawali sobie wszyscy, którzy na samym początku tworzyli projekt „Pasieka Kraków”. Dla nich odpowiedź była oczywista: „TAK”. Jak jednak przekonać mieszkańców, którzy boją się użądlenia przez pszczoły, mimo że wielu z nich nie miało takiego doświadczenia?

Pszczoły od zawsze wzbudzały wiele emocji od zachwytu i podziwu, na strachu kończąc. Projekt Pasieka Kraków od samego początku nie ograniczał się jedynie do zakładania pszczelich pasiek. Jego głównym założeniem jest zmiana świadomości mieszkańców Krakowa oraz wzrost bioróżnorodności ekosystemowej miasta.

Wszelkie zmiany dokonywane w zielonej tkance miejskich przestrzeni są ze sobą powiązane i oddziałują na siebie. Rozpoczęcie zakładania łąk kwietnych w mieście jest tego idealnym przykładem. Nie tylko pięknie wyglądają i zamieniają trawniki w bujną ferie barw, ale są jednocześnie bazą pokarmową dla owadów zapylających w tym pszczół. Każde działanie jest bowiem wielowymiarowe.

Zrealizowane w ramach projektu pasieki na terenie miasta pokazały jak wiele działań można ze sobą połączyć oraz jak wiele zależy od spójnego podejścia do tematu zmian w mieście. W ramach Pasieki Kraków zostały opracowane regulacje oraz zasady dotyczące stawiania pasiek w Krakowie. Prowadzone są działania związane z szerzeniem wiedzy na temat pszczół oraz roli owadów zapylających w mieście. Pszczoły są idealnym „nośnikiem” emocjonalnym, na którym można pokazać, że nawet najmniejszy organizm ma swoje miejsce i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całego ekosystemu. Mieszkańców miast, poprzez działania na rzecz ochrony pszczół, można zachęcać do wielu działań, które pozytywnie wpływają na życie nasze, przyszłych pokoleń oraz dobrostan otaczającej nas fauny i flory. Takim działaniem jest  np. tworzenie w swoich ogródkach czy na balkonach miejsc przyjaznych zapylaczom. Wystarczy posadzić kilka roślin miododajnych lub zaprzestać koszenia trawnika na niewielkim obszarze oraz wzbogacić go o niewielkie poidełko.

Projekt „Pasieka Kraków” to nie tylko zakładanie pasiek na dachach miejskich budynków, ale również lub przede wszystkim odpowiedź na problemy, z jakimi się borykają współczesne metropolie.

Obecnie na terenie Krakowa w ramach projektu „Pasieka Kraków” postawionych jest 9 pasiek, każda składająca się z 5 uli. Są one zlokalizowane na budynkach gminnych, budynkach firm sponsorujących przedsięwzięcie oraz na Błoniach Mogilskich.