Ekostrefy nazywane również - strefami przyrodniczymi, są pozostawianymi w parkach zielonymi enklawami, które służą utrzymaniu i podnoszeniu różnorodności biologicznej.