Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż na podstawie zezwolenia nr 689/21 oraz pozwolenia 688/2021 z dnia 14.07.2021 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków, usunięty zostanie skrzydłorzech kaukaski o obw. pnia 172 cm rosnący przy galerii Bronisława Chromego w Parku Decjusza.
Drzewo jest mocno pochylone nad alejką, odchylone od pionu o 50 stopni, pień drzewa wsparty w koronie drzewa sąsiedniego. Przedmiotowe drzewo zostanie usunięte w trybie pilnym z uwagi na zagrożenie dla użytkowników parku.