Każdy kto odwiedził Bulwary Wiślane wie, że nie tylko stanowią one jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku oraz rekreacji, ale także są bardzo chętnie wykorzystywane przez rowerzystów, rolkarzy oraz pieszych jako alternatywna trasa komunikacyjna. Projekt pn. Wisła Łączy ma na celu rozszerzenie bulwarów Wisły o jej dopływy: Wilgę, Rudawę, Dłubnię, Prądnik oraz Białuchę.

Dzięki stworzeniu nowych tras pieszo-rowerowych wzdłuż rzek, z każdej części miasta będzie można w szybki i przyjemny sposób przedostać się do centrum lub poznać nieodkryte dotąd tereny Krakowa.

Miastotwórczy projekt Wisła Łączy opiera się na 3 filarach:

1. Komunikacja:

Stworzenie ponad 50 km tras pieszo-rowerowych oraz kajakowych wzdłuż Wisły i jej dopływów połączy w nowy sposób różne rejony Krakowa. Innowacyjne spojrzenie na komunikację – 6 stacji Park&Bike: budowa parkingów przy granicach miasta (w Tyńcu, Mydlnikach, Witkowicach, Batowicach, Wolicy oraz Zbydniowicach) oraz towarzyszącym im wypożyczalniom miejskich rowerów oraz kajaków. Wypożyczalnie rowerów oraz kajaków będą rozmieszczone równomiernie wzdłuż wszystkich bulwarów, tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z rzek do szybkiego przemieszczania się.

2. Ludzie:

Tereny nadrzeczne stwarzają wiele możliwości wartych wykorzystania. Wisła i jej dopływy połączą mieszkańców dając nową przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Nowe bulwary to spełnienie marzeń Krakowian o zwróceniu się miasta ku rzekom.

3. Zrównoważony rozwój:

Podstawą koncepcji zagospodarowania jest zachowanie i wyeksponowanie walorów przyrodniczych Wisły i jej dopływów.

Nowe zagospodarowanie będzie dostosowane do potrzeb mieszkańców, uwarunkowań przyrodniczych i funkcjonalnych.

W ramach projektu Wisła Łączy zakłada się poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz estetyki obecnego zagospodarowania brzegów Wisły poprzez:

- rozdzielenie ruchu pieszego od rowerowego poprzez wprowadzenie pasa zieleni,

- stworzenie nowych miejsc do wypoczynku z widokiem na Wisłę,

- zastosowanie wysokiej jakości materiałów podkreślających prestiż tego wyjątkowego miejsca,

- budowy dwóch kładek łączących Dębniki z Salwatorem oraz Ludwinów z Kazimierzem.

Nowe bulwary wzdłuż Wilgi, Rudawy, Dłubni, Prądnika oraz Białuchy będą stanowić odpowiedź na potrzeby mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu ich bogatych walorów przyrodniczych. Dzięki stworzeniu ciągłych tras pieszo-rowerowych mieszkańcy będą mogli w sposób szybki i bezpieczny przemieszczać się po mieście. Ciągłość zostanie zapewniona poprzez budowę kilku kładek oraz przystani. Bogactwo przyrodnicze oraz stworzenie co 500 m kameralnych miejsc do wypoczynku zapewni mieszkańcom kojący i upragniony kontakt z naturą.

 

Aktualnie pracujemy nad projektem bulwarów Rudawy.  W załączniku mogą Państwo znaleźć wersje robocze dokumentacji.


Pismo do Wód Polskich

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

załącznik10

załącznik 11

załącznik 12

załącznik 13

załącznik 14

załącznik 15

załącznik 16

załącznik 17

załącznik 18

Załącznik 19