Serdecznie zapraszamy na cykl spacerów badawczych wokół Dolinki Kurczaba na terenie Dzielnicy XII realizowanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. "Zróbmy sobie Park".

Czym są spacery badawcze?
Są niepowtarzalną okazją to tego aby z bliska przyjrzeć się pracy ekspertów przyrodniczych, poznać przyrodę Dolinki Kurczaba i wziąć udział w inwentaryzacji gatunków żyjących na tym terenie.

Cel spacerów badawczych?
Podczas spacerów będziemy się starli wspólnie znaleźć i zidentyfikować jak najwięcej gatunków zwierząt i roślin. A to wszystko pod okiem eksperta przyrodniczego. 
Nasza wspólna praca przyczyni się do lepszego poznania różnorodności biologicznej naszego miasta.

Dla kogo?
Spacery dedykowane są dla wszystkich (w przypadku dzieci zalecamy udział powyżej 10 r.ż). Młodsze dzieci są oczywiście mile widziane aczkolwiek za udział jak i zrozumienie tematu odpowiadają opiekunowie.
Na spacery obwiązują zapisy. Formularz rejestracyjny na znajdziecie na stronie. (Kategoria:SPACERY)

Udział w spacerach jest bezpłatny.

Kiedy?

Szczegółowy harmonogram:Gdzie?
Wspólne obserwacje i poszukiwania rozpoczynamy przy ul. Kurczaba. Wszystkich chętnych na wyprawę w miejską naturę serdecznie zapraszamy! Pamiętajcie o właściwym (na)stroju!