Drukuj
Odsłony: 263

Od 2015 r. Miasto pozyskało 105 hektarów działek z przeznaczeniem pod zieleń za kwotę ponad 135 mln zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej jest w trakcie procedowania kolejnych 943 wniosków o wykup działek. Priorytetem na kolejne lata jest pozyskiwanie działek z przeznaczeniem pod zieleń, szczególnie tam, gdzie tej dostępnej dla mieszkańców zieleni brakuje. Działanie to ma sprawić, aby każdy krakowianin w czasie nie dłuższym niż 15-minutowy spacer mógł dotrzeć do parku, skweru czy na łąkę.

Miasto opracowało mapę, która pokazuje, gdzie na terenie Krakowa w odległości 300 metrów od danego punktu znajdują się tereny zielone, a gdzie jest ich ilość jest niewystarczająca.

Mapa pozwala na priorytetowe potraktowanie tych wykupów, które są niezbędne z punktu widzenia poprawy jakości życia mieszkańców. Tam, gdzie zieleń jest dostępna w niedalekiej okolicy, wykupy działek na ten cel nie będą w najbliższym czasie prowadzone.

W ostatnich latach w Krakowie pozyskano ważne tereny przeznaczone pod zieleń. Są wśród nich m.in. tereny Zakrzówka, lasu Borkowskiego czy wykupione w ostatnim czasie uroczyska Górka Pychowicka.

Miasto, kierując się oczekiwaniami krakowian, wykupiło również teren Wesołej, dzielnicy położonej w ścisłym centrum Krakowa. Sukcesywnie wykupywane są również działki w ramach parku Aleksandry czy Słona Woda, które w przyszłości utworzą zielony ring południu miasta, czyli Planty Podgórskie.