Zespół Zarządzania Infrastrukturą Wodną zajął się usuwaniem nadmiaru trzciny porastającej większą część zbiorników w Krakowie.

Zastanawialiście się kiedyś, jak postępujące zarastanie zbiornika roślinnością wodną, może wpłynąć na jego retencyjność i walory przyrodnicze?

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Poniżej kilka informacji dotyczących głównego sprawcy podjętych działań:

✅ trzcina wodna bardzo szybko aklimatyzuje się na nowych stanowiskach i jest niezwykle tolerancyjna jeśli chodzi o wymagania wzrostu. Tutaj tolerancja się kończy, ponieważ szybki rozrost może zagrażać gatunkom często bardziej pożądanym niż sama trzcina

✅ ekspansywność i wypieranie innych gatunków równoznaczne są z bardzo szybkim zarastaniem zbiornika wodnego

✅ trzcina potrafi rosnąc w wodzie na głębokość nawet do 2 m, a niektóre gatunki osiągają wysokość do 4 m.

Najważniejsza jest jednak równowaga, ponieważ trzcina ma również sporo przydatnych zastosowań

Przede wszystkim doskonale umacnia brzegi zbiorników wodnych. Znalazła również zastosowanie w biologicznych oczyszczalniach ścieków, gdzie wykazuje zdolności kumulacyjne azotu i fosforu. Trzcina na dużych obszarach, stanowi ciekawy widok, ale należy zdawać sobie sprawę, że niekontrolowana, może całkowicie zdominować staw czy jezioro.

Do zabiegów pielęgnacyjnych zaliczyć można koszenie i wywożenie nadmiaru trzciny. Tego typu zabiegi prowadzone regularnie, wspierają prawidłowe utrzymanie zbiornika wodnego i zachowanie odpowiednich proporcji roślinności wodnej. Dzięki temu wpływamy na prawidłową retencję wód oraz zrównoważony rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście.