Z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 informujemy, że od dnia 15.10.2020r do odwołania nie będzie możliwości osobistego odbioru

„Zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów”. Zaświadczenia będą wysyłane na podany przez Wnioskodawcę adres e-mail podpisane elektronicznie lub będą wysyłane pocztą.