Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2020 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020”.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Miejskiej Kraków zostało posadzonych łącznie 134szt drzew, 7955szt krzewów oraz 17791 szt. bylin i traw ozdobnych. Nasadzenia zostały wykonane na Placu Centralnym, w obrębie parków, pasów drogowych, zieleńców, terenów osiedlowych, palców zabaw na terenie Dzielnic I, II, III, V, VI, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII oraz w pasie drogowym ul. Czarnowiejskiej.

Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł: 603 738,00 zł, kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniosła 181 121,40zł.