Drukuj
Odsłony: 380

Szacuje się, że 78% wszystkich gatunków roślin występujących na Ziemi jest owadopylna (w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych). Wiele badań naukowych wskazuje, że z roku na rok liczba owadów zapylających drastycznie maleje.

Jeśli już dziś nie zaczniemy działać – to wkrótce może dojść do prawdziwej katastrofy ekologicznej, skutkującej zubożeniem wielu ekosystemów. Spadek populacji owadów negatywnie wpłynie nie tylko na nas ludzi, ale i na pozostałych mieszkańców miast – takich jak ptaki, gryzonie oraz oczywiście na rośliny, które są zapylane przez owady.

Kluczowe w ochronie zapylaczy jest zrozumienie, że odpowiedzialność za polepszenie sytuacji tej grupy owadów spoczywa na barkach wszystkich obywateli - nie tylko na urzędach, samorządach, szkołach, uczelniach czy stowarzyszeniach. Kodeks dobrych praktyk wskazuje na konkretne rozwiązania w zakresie ochrony owadów zapylających. Ich wdrożenie przyczyni się do polepszenia warunków bytowania owadów zapylających na obszarach miejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk i włączenia w działania na rzecz ochrony zapylaczy. Sprawmy aby nasze miasto pozostało przyjazne zapylaczom.