Przedstawiamy projekt zagospodarowania terenu przy Teatrze Ludowym