Zapraszamy do udziału w przetargu na dzierżawcę pawilonu w Parku Reduta z jednoczesną funkcją operatora parku.
Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie BIP ZZM.

Zapraszamy :)