Jesteśmy z Wami od 5 lat, aby wspólnie zazieleniać Kraków. Działania Zarządu Zieleni Miejskiej to przede wszystkim bieżące utrzymanie zieleni, tworzenie nowych parków, rewitalizacja istniejących, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, projektowanie i tworzenie Ogrodów Krakowian (parki kieszonkowe), działania edukacyjne oraz zachęcające mieszkańców do współdziałania na rzecz naszego miasta (inicjatywa lokalna, Parki Krakowian, ogrody społeczne). Wybrane realizacja i działania znajdziecie na poniższych planszach.