W połowie czerwca rozpoczynamy prace nad długo wyczekiwanym I etapem realizacji Parku Rzecznego Wilgi, który obejmuje obszar Lasku Kopty od ul. Rzemieślniczej do ul. Jana Brożka.
  • Realizowany projekt końcowy to połączenie oczekiwań mieszkańców, którzy na co dzień chcą w pełni korzystać z tego miejsca oraz bogactwa przyrodniczego, na które składa się wiele wyjątkowych gatunków roślin oraz zwierząt(161 gatunków roślin naczyniowych, 28 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 49 gatunków ptaków, 6 gatunków nietoperzy oraz płazy i gady).

  • Wypracowany projekt udostępnienia parku, to przede wszystkim punkt ciężkości położony na jak najmniejszą ingerencję w przyrodę.
  • Już pod koniec tego roku będziecie mogli ją podziwiać siedząc na ławeczce, pójść na spacer z psem czy przejechać wzdłuż Wilgi na rowerze.

W ramach I etapu wykonamy następujące prace:
  • kontynuacja ścieżki rowerowej wzdłuż koryta rzeki Wilgi, która za względów bezpieczeństwa będzie oświetlona. W tym celu zastosujemy lampy parkowe, których strumień światła będzie skierowany ku dołowi, tak by zminimalizować zanieczyszczenie światłem,
  • utwardzenie minimalnej ilości „przedeptów” poprzez wykonanie nawierzchni mineralnych typu hansegrand,
  • oświetlenie ścieżek pieszych, ale tylko przy głównym ciągu komunikacyjnym przewidzianym w oddaleniu od koryta Wilgi. Pozostałe ścieżki pozostaną nieoświetlone.
  • montaż elementów małej architektury, takich jak ławki i kosze na śmieci,
  • tzw. zielony parking umożliwiający odwiedzającym park na zostawienie samochodów z dojazdem wykonanym z nawierzchni mineralno-żywicznej.

Jeszcze początkiem tego roku wykonaliśmy pielęgnację drzew i usunęliśmy drzewa znajdujące przy przedeptach, które stwarzały zagrożenie. Zostaną one zastąpione rodzimymi gatunkami drzew zgodnymi z warunkami siedliskowymi.

Całość prowadzonych prac to poprawa funkcjonalności i walorów rekreacyjnych miejsca, które dzięki niepowtarzalnym urokom przyrody będzie zachwycać odwiedzających.