Nie sposób nie dostrzec zmian jakie wokół nas zachodzą – praktycznie bezśnieżna zima w mieście, sucha wiosna z niekiedy bardzo wysokimi temperaturami.

To warunki, do których trzeba się dostosować, dlatego tak istotne jest wprowadzenie zmian w pielęgnowaniu zieleni🌿🌱🎋🌼🌸☘️🍀


❗️❗️W trakcie skrajnie suchych warunków atmosferycznych koszenia będą maksymalnie ograniczane, tam gdzie to możliwe redukowane całkowicie, tak jak miało to miejsce kilka tygodni temu. Jest to jednak decyzja radykalna i musi być jedynie czasowa , ponieważ koszenie miejskich trawników to nie tylko względy estetyczne i zabieg porządkowy.


☀️🌺 Trawa niekoszona wzmaga swoją bujność chwilowo, a długotrwałe zaniechanie i ścinanie trawy wysokiej doprowadza do jej nadmiernego rozrastania się i drewnienia u podstawy, co po ścięciu daje efekt nieestetycznego rżyska.

☀️🌺 Odpowiednio częste koszenie pozwala zbudować mocny system korzeniowy oraz sprawia, że trawa lepiej się krzewi. Koszenie długiej trawy wymaga również jej zebrania, tak aby nie doprowadzić do filcowania się darni, które uniemożliwia odpowiedni dostęp powietrza oraz wody do korzeni.

☀️🌺 Koszenie trawników w mieście to również względy bezpieczeństwa 👮‍♂️(np. pasy drogowe, torowiska) oraz funkcje jakie pełnią dla mieszkańców ⛹️‍♀️🤾‍♀️🤸‍♀️ (np. polana rekreacyjna w parku, miejsca z roślinnością ozdobną). Różne miejsca wymagają więc nieco innego podejścia.


📌📝Mając jednak na względzie zmieniające się warunki klimatyczne, poza okresem całkowitego braku opadów objętym powyższym zakazem, wprowadzamy w Kraków PL nowe zasady dotyczące koszeń na terenach parków, zieleńców, skwerów, pasów drogowych oraz innych terenów będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej:

👉 Terminy koszeń będą ściśle uzależnione od warunków pogodowych
👉 Trawa będzie koszona wyżej, tak aby nie doprowadzać do przesuszania się trawników
👉 Odchodzimy od intensywnego koszenia całych przestrzeni trawiastych na określoną standardem wysokość, zmniejszając równocześnie częstotliwość wykonywania zabiegów

KOSZENIE RAZ NA 4 TYGODNIE – utrzymane w miejscach niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa i funkcji terenu z uwzględnieniem intensywności użytkowania przez mieszkańców:

☘️ tereny gdzie muszą zostać zachowane względy bezpieczeństwa – pobocza dróg, chodników, ścieżek rowerowych – zachowana musi być widoczność, a trawa nie może wykładać się na jezdnie, chodniki i ścieżki.
☘️ torowiska
☘️ ronda
☘️ miejsca pełniące funkcje rekreacyjne, tak aby dostęp do nich był swobodny i nieutrudniony – place, zabaw, boiska, siłownie, polany rekreacyjne w parkach, na których można położyć kocyk, ćwiczyć, grać w badmintona.
☘️ nowo założone trawniki oraz miejsca z roślinnością ozdobną (żywopłoty, krzewy okrywowe, zaprojektowane układy krzewów i bylin) – bezwzględnie wymagają koszenia m.in. w celu wyeliminowania roślinności niepożądanej.
☘️ na terenach osiedlowych trawniki od strony wejść do klatek, pas trawy wokół elewacji budynku (3-5 m)

KOSZENIE 3 RAZY W SEZONIE

☘️ miejsca zadrzewione oraz pas do 2m wokół
☘️ pasy rozdziału między jezdniami
☘️ skarpy
☘️ szerokie polany wzdłuż chodników poza pasem bezpieczeństwa
☘️ mniej uczęszczane parki
☘️ tereny osiedlowe poza wymienionymi wyżej

KOSZENIE RAZ W SEZONIE (okres jesienny):

☘️ łąki kwietne po wysianiu się nasion

Parki objęte programem Life Urban Green czyli Planty Krakowskie oraz Park Lotników Polskich koszone będą zgodnie z zaleceniami programu.

Po ostatnich opadach deszczu 💦🌧 trawniki szybko przyrosły 🌱🌼🌸🎋 i jest to dobry moment, aby w miejscach, które tego wymagają, wykonać koszenie i tym samym wzmacniać krzewienie się traw.

Chcemy, aby nowe standardy utrzymania pozwoliły na zachowanie równowagi między rekreacją, porządkiem a bezpieczeństwem. Wdrożenie nowych zasad, to dla firm wykonawczych zmiana sposobu pracy, ale mamy nadzieję, że okres przejściowy, pod stałą kontrolą naszych ogrodników miejskich, będzie krótki i doprowadzi do pożądanych efektów.

Na grafice można sprawdzić, które tereny zieleni osiedlowej będą teraz utrzymywane w nieco innej formie, z dłuższą niż zwykle trawą 🌱☘️🌿🌼🌸🎋.


Mimo trudnych warunków pogodowych przyroda w krakowskich parkach zachwyca kolorami białych stokrotek, niebieskich przetaczników, dąbrówek, bluszczyka kurdybanka, czy żółtych mniszków i jaskrów, pokazując niezwykły wiosenny urok miejskiej zieleni.