Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że zakończyły się konsultacje społeczne dot. modernizacji placu zabaw pomiędzy ul. Opolską a ul. Krowoderskich Zuchów.

Dziękujemy Wszystkim Ankietowanym i Uczestnikom spotkań za aktywny udział w konsultacjach społecznych i wypełnienie kwestionariuszu ankiety.

Na podstawie zebranych uwag podczas przeprowadzonego spotkania z mieszkańcami oraz wyników ankiet została opracowana poniżej zaprezentowana koncepcja zagospodarowania. Zaznaczamy, że zamieszczona koncepcja może ulec zmianie na etapie sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego.


Podstawą przyjętych założeń projektowych jest stworzenie nowej przestrzeni publicznej z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi dostosowanymi do potrzeb różnych grup społecznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania (ciągi komunikacyjne, ukształtowanie terenu, a także w miarę możliwości istniejące elementy małej architektury – ogrodzenie, mały zestaw zabawowy).Ideą projektu jest takie uformowanie przestrzeni, aby stała się ona miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców, z zachowaniem funkcji placu zabaw dla dzieci w rozbiciu na grupy wiekowe.

Ponadto w celu uatrakcyjnienia przestrzeni wprowadzono nowe urządzenia zabawowe (np. zjeżdżalnia na górce, huśtawki, karuzela integracyjna dla osób z niepełnosprawnościami, trampolina), urządzenia do ćwiczeń, a także ławki dla spacerowiczów.


Otoczenie placu zabaw będą stanowić nowe drzewa, krzewy, rabaty bylinowe i otwarta przestrzeń trawiasta na zboczach nasypu.


Założenia funkcjonalne i dobór małej architektury podporządkowano w miarę możliwości potrzebom Mieszkańców zgłaszanym w trakcje spotkania konsultacyjnego w dniu 04.03.2020 r. oraz zbieranych wyników ankiet.