Głównym jego celem jest stworzenie platformy do zarządzania terenami zieleni, która ma pomagać w efektywnym wykorzystaniu informacji przestrzennych.
W platformie będą wykorzystywane dokładne prognozy meteorologiczne, najnowsze dane z monitoringu satelitarnego, a przejazdy pojazdów spalinowych używanych w działaniach związanych z utrzymaniem zieleni zostaną zoptymalizowane. Projekt ma wpłynąć na efektywniejsze gospodarowanie wodą, poprawę kondycji drzew oraz przynieść korzyści ekonomiczne.
 
W Krakowie wyznaczono szereg powierzchni pilotażowych oraz porównawczych, w których projekt będzie realizowany w praktyce. Wyjątkowym miejscem jest park Lotników Polskich, w którym działania prowadzone są w najszerszy zakresie. Obecnie powstaje tam oczko wodne, które pomoże w magazynowaniu wody na potrzeby nawadniania terenów zieleni w okresach suszy. Na terenach zielonych zainstalowano również dużą liczbę czujników, które za pośrednictwem internetu przesyłają bieżące dane o zanieczyszczeniach powietrza, temperaturze i wilgotności powietrza. Do unikalnych należą czujniki Tree Talker umożliwiające bezpośrednie monitorowanie konkretnego drzewa. Czujnik zbiera informacje o przyroście na grubość, intensywności przepływu soków, zmianach zachodzących w koronie drzewa, a nawet zmianach położenia drzewa rejestrowanych przez żyroskop. Wiele danych z czujników, szczególnie dotyczących temperatury i jakości powietrza, będzie ogólnodostępnych w aplikacji i portalu Life Urbangreen.
 
W projekcie szczególną uwagę poświęcono drzewom, które zostały dokładnie zmierzone, włącznie z wykonaniem skanowania laserowego. Badane jest ich zapotrzebowanie na wodę i światło oraz pokrycie liści przez zanieczyszczenia. W projekcie wytypowano 300 takich drzew należących do ośmiu gatunków oraz jeden krzew.
 
Dobre praktyki

Na powierzchniach projektowych rozwijane będą dobre praktyki mające na celu poprawienie warunków wzrostu drzew. Mieszkańcy Krakowa będą mogli częściej obserwować miejsca pod drzewami, w których wysypywane są drobne kawałki kory i drewna (mulcz), polepszające warunki wzrostu korzeni. Również koszenie trawy zostanie ograniczone. W celu poprawy warunków glebowych drzew, w miejscach najbardziej dotkniętych tym problemem, będzie prowadzone spulchnianie gleby za pomocą AirSpade – narzędzia, które dużym ciśnieniem powietrza rozbije ubitą glebę i spowoduje jej napowietrzenie. Za sprawą projektu coraz częściej stosowane będą worki do powolnego podlewania drzew. Dzięki workom oraz specjalnej cysternie do nawadniania drzewa będą otrzymywać w okresie suszy dokładnie tyle wody, ile potrzebują. Przy obliczaniu tych potrzeb wzięte zostaną pod uwagę nie tylko indywidualne cechy danego drzewa, ale także podaż wody w ostatnim czasie.
 
Projekt realizowany jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przy ścisłej współpracy z partnerami projektu PROGEA 4D, R3GIS, ANTHEA (Rimini) oraz naukowców z Uniwersytetu w Mediolanie. Działania projektowe prowadzone są równolegle we włoskim mieście Rimini. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, przy istotnym dofinasowaniu wkładu własnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Więcej o projekcie na stronie: www.lifeurbangreen.eu.


 Przykłady czujników zainstalowanych na potrzeby projektu.