Drukuj
Odsłony: 1651

Kamieniołom Libana to najgłębsze i najrozleglejsze wyrobisko odkrywkowe a także element dziedzictwa kultury.

Pod kątem przyrodniczym jest perłą na mapie Krakowa, mimo że prace odkrywkowe zakończono tu niedawno, bo w 1986 roku.


W Kamieniołomie znajdziemy mozaikę różnych siedlisk występujących w obrębie ścian skalnych i w niecce wyrobiska. W północnej części obszaru, wzdłuż urwiska ścian skalnych występują niewielkie płaty muraw kserotermicznych, pozostałe brzegi wyrobiska porastają bogate gatunkowo zakrzewienia i drzewostany na siedliskach grądów, pośród których zachowały się niewielkie płaty muraw, zarośnięte w większości przez jeżyny (Rubus spp.) i nawłoć kanadyjską. Na skałach zaobserwujemy rośliny lubiące suszę, głównie niskie trawy jak np. kostrzewy.


Zaobserwować można też liczne i płytkie oczka wodne z roślinnością wilgociolubną (szuwar, rdestnica, pałka szerokolistna), które są miejscem rozrodu licznych płazów oraz łatwych do dostrzeżenia latem różnych gatunków ważek. Na dnie kamieniołomu na różowo zakwita krwawnica pospolita.


W kamieniołomie występuje stosunkowo ciekawa fauna, jednakże gatunki chronione są tutaj nieliczne. W obrębie ścian skalnych gniazdują kawki i prawdopodobnie pustułki z kolei w zaroślach wierzbowych i w zadrzewieniach spotyka się głównie gatunki ptaków wróblowatych w szczególności pokrzewki, drozdowate  i świstunki. Wśród licznych motyli najcenniejszym gatunkiem jest piękny, chroniony czerwończyk nieparek z rodziny modraszkowatych. Z gadów występuje tutaj jaszczurka zwinka i zaskroniec. Podnóża kamieniołomu porośnięte są zadrzewieniami o bogatym składzie gatunkowym.