Drukuj
Odsłony: 931

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wraz z Miejskim Centrum Dialogu informują, iż 9 kwietnia 2020 r. uruchomione zostaną konsultacje społeczne dotyczące planowanej realizacji projektu pn. “Tak dla Parku przy Karmelickiej”.

Zadanie to było jednym ze zwycięzców zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.


Konsultacje społeczne składać się będą z etapów:

I etap – ze względu na sytuacje epidemiczną I etap konsultacji zostanie przeprowadzony przy użyciu ankiety elektronicznej dostępnej w dniach od 9 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. na stronie www.dialoguj.pl oraz dyżurów telefonicznych z udziałem ekspertów. Analiza złożonych ankiet elektronicznych posłuży do opracowania wytycznych dla konkursu architektoniczno- urbanistycznego, który zostanie zorganizowany w II kwartale 2020 r.

II etap – spośród wybranych przez sąd konkursowy koncepcji, mieszkańcy wybiorą w głosowaniu, które odbędzie się w IV kwartale br. zwycięską koncepcję

III etap – podczas warsztatów projektowych zaplanowanych na IV kwartał br. Mieszkańcom zostanie zaprezentowana koncepcja wybrana podczas głosowania. Celem warsztatów będzie jej szczegółowe omówienie, jak również zebranie ewentualnych uwag do opracowania finalnego projektu Parku przy Karmelickiej.
 

W celu wypracowania koncepcji oraz późniejszego projektu należy uwzględnić wiele czynników składowych dotyczących przedmiotowego terenu. Poniżej prezentujemy wstępne wytyczne, jakie przyszły projektant parku kieszonkowego przy ul.  Karmelickiej uwzględnić będzie musiał w swoim projekcie, żeby mógł on zostać zrealizowany. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, aby móc zobrazować sobie w spójny  sposób możliwość przyszłego zagospodarowania terenu.

 

Zachęcamy do wypełnienia elektronicznej ankiety oraz do przekazania swoich uwag telefonicznie.

Dyżury telefoniczne z udziałem ekspertów, które odbędą się w czwartki 16, 23, 30 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr telefonu 725-201-093.

Analiza złożonych ankiet elektronicznych oraz wniosków złożonych telefonicznie  posłuży do opracowania wytycznych dla konkursu architektoniczno- urbanistycznego, który zostanie zorganizowany w II kwartale 2020 r.

 

Przy wypełnianiu ankiety bądź przekazaniu swoich pomysłów telefonicznie należy   również pamiętać o powierzchni przyszłego parku kieszonkowego, która wynosi 0.82 hektara. Przyjmuje się, że powierzchnia pełnowymiarowego parku powinna wynosić ok 2 hektary. Dlatego z uwagi na niewielką powierzchnię do zagospodarowania Park przy Karmelickiej to przyszły park kieszonkowy.