Wzgórze Wielkanoc położone niemalże w centrum Tyńca jest jedną z „wysp bioróżnorodności” w tym rejonie miasta.

Jeszcze w połowie XX wieku działał tu szereg niewielkich kamieniołomów wapienia. W latach poprzedzających eksploatację wzniesienie stanowiło element pastwisk gromadzkich, w obrębie których wypasano stada owiec.Lokalizacja - na terenie Uroczyska Wielkanoc


Dawne pastwisko z zasobnym w wapń podłożem to miejsce, na którym świetnie rozrastają się niskie „łączki” z sucholubnymi roślinami. Są to tzw. murawy kserotermiczne. Takie stanowiska to obszary bardzo wrażliwe na obecność człowieka oraz na zarastanie przez gatunki silniejsze. Nasłonecznione wapienne zbocze to idealne miejsce dla gatunków radzących sobie na suchych obszarach. To co charakteryzuje wzgórze to obecność roślin kwitnących, dzięki którym przez cały okres wegetacyjny można oglądać tam różnego rodzaju kwiaty.  W kwietniu zaobserwujemy tam rzadką i chronioną sasankę łąkową. Wprawne oko zauważy latem żółte kwiaty pięciornika piaskowego i posłonka kutnerowatego a także fioletowego czosnku skalnego.

Wśród skalnych szczelin zobaczyć można różyczkowate niskie rozety chronionego rojownika pospolitego. W obrębie wychodni skalnych, zaobserwowano ściśle chroniony gatunek węża - gniewosza plamistego oraz zagrożony wyginięciem gatunek motyla – skalnika driada.Zapraszamy Was na wirtualny spacer po urokliwym Wzgórzu Wielkanoc