Często podając nazwy ulic czy miejsc, które bardzo mocno utrwaliły się już w naszym języku i świadomości, nie zastanawiamy się nad tym, że posługujemy się czyimś nazwiskiem.

Spotkajmy się w Bednarskim, czy mijając Straszewskiego…  W Krakowie jest wiele miejsc, których nazwy to uhonorowanie i próba zatrzymania w pamięci osób zasłużonych dla miasta. Tak jest właśnie w przypadku Floriana Straszewskiego, którego pomnik znajdziemy na Plantach, a ulica nazwana jego imieniem okala ich część.  

Florian Straszewski przeprowadził się do Krakowa w 1817 roku i praktycznie od tego momentu jego historia nierozerwalnie wiąże się z jednym z krakowskich symboli, jakim są Planty.

Już rok później wraz z Feliksem Radwańskim seniorem opracowali pierwszy fragment późniejszych Plant w rejonie Placu Szczepańskiego. Gdy oficjalnie w 1820 r. rozpoczęto wytyczanie Plant Straszewski wszedł w skład Komitetu Ekonomicznego. Wraz z Pawłem Florkiewiczem w latach 1821-1822 opracowali szczegółowe plany niwelowania wertepów, osuszania i zasypywania dołów oraz fos, sadzenia drzew na wyrównanych, czyli splantowanych terenach, a następnie wyznaczania alei na promenady publiczne. Straszewski osobiście nadzorował prace przy burzeniu murów, zasypywaniu fos i wytyczaniu alejek, często z własnych środków opłacając robotników.

W roku 1822 założył Komitet Upiększenia Krakowa, w którym bardzo aktywnie działał.

Po 1826 roku Straszewski zrealizował projekt przedłużenia Plant wokół Wzgórza Wawelskiego, gdzie na jego południowych stokach urządzono winnice i sady brzoskwiniowe, zniszczone niestety przez armię austriacką po r. 1848, podczas przekształcania Wawelu w cytadelę i koszary. W latach 30-tych XIX w. Straszewski przyczynił się do nadania Plantom ostatecznego kształtu ogrodu – parku miejskiego obejmującego całe Stare Miasto.

W roku 1838 prace nad plantacjami zakończono. Senat Wolnego miasta Krakowa uchwalił wtedy wybicie medalu na cześć Straszewskiego, wg projektu Józefa Dan Böhema, opatrzonego popiersiem i napisem «Florianowi Straszewskiemu /za ofiarę i trudy/ w upiększaniu miasta/ Senat i lud Krakowa».
W roku 1841 kierował pracami nad wyrównaniem terenu naprzeciw Ogrodu Botanicznego i obsadzeniem go drzewami. Przyczynił się w tym czasie do rekonstrukcji Smoczej Jamy, wykładając na ten cel m.in. swoje pieniądze.  Mieszkańcom została ona udostępniona 4 czerwca 1842 roku.  Florian Straszewski zmarł we własnym mieszkaniu na ul. Brackiej w dniu 2 marca 1847 roku.