Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu wykreowanie koncepcji projektowej modernizacji placu zabaw między ul. Opolską, a ul. Krowoderskich Zuchów.

Konsultacje społeczne prowadzone 2 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację dotycząca działań mających na celu ochronę Mieszkańców przed wirusem COVID-19 w Krakowie proces konsultacyjny zostaje przeniesiony do Internetu.

W związku z powyższym zapraszamy do wypełnienia formularza konsultacyjnego oraz ankiety

Zależnie od rozwoju sytuacji związanej z działaniami prewencyjnymi w zakresie występowania wirusa COVID-19 w Krakowie będą podejmowane decyzje o dalszych etapach przebiegu konsultacji. Wszelkie informacje dotyczące konsultacji społecznych dostępne będą za pośrednictwem strony internetowej Miejskiego Centrum Dialogu pod adresem https://dialogspoleczny.krakow.pl oraz strony Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie pod adresem https://zzm.krakow.pl.