Informujemy, że w związku z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19


zmieniona zostaje formuła wszystkich zaplanowanych konsultacji społecznych. Zostaną one przeprowadzone w formie ankiet elektronicznych lub jeśli istnieje taka możliwość ich termin zostanie przesunięty.

Więcej informacji na temat poszczególnych spotkań przekażemy w najbliższym czasie.