Informacja o wyborze operatora Krakowskiego Tramwaju Wodnego na rzece Wiśle w latach 2020-2021

W związku z zakończeniem terminu składania ofert na wybór operatora Krakowskiego Tramwaju Wodnego, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Aqua Fun” Krystian Kapusta 31-069 Kraków.

Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu wymagań stawianych przez zamawiającego.