Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2019 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019”.

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Miejskiej Kraków zostało posadzonych łącznie 910 szt. drzew oraz 6748 szt. krzewów.

Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł 1 092 288,00 zł. Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniosła 289 509,00zł.