Brawo dla wszystkich autorów projektów Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa z 2019 r., które zostały skierowane do realizacji oraz mieszkańcom, którzy na nie głosowali.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w ich powstanie, a następnie wyrażenie poparcia w głosowaniu. To dla nas bardzo duża odpowiedzialność - ponad połowa wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektów BO powędrowała do ZZM (17 089 600 zł z 30 000 000 zł).

Jeszcze kończymy realizację ubiegłorocznych projektów BO, ale zaraz zabieramy się za nowe - z nową zieloną energią i siłą! Razem zazielenimy Kraków!