Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie intensywnie pracuje nad zieloną rewolucją! Coraz więcej terenów poddawanych jest rewitalizacji, a w wielu parkach i terenach zieleni trwają obecnie intensywne prace budowlane. Prosimy Was o wyrozumiałość i cierpliwość, a za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. Poniżej lista inwestycji nad którymi obecnie pracujemy.

 1. Park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – kompleksowa rewitalizacja parku;
 2. Park im. Henryka Jordana  - budowa pierwszego w Krakowie wodnego placu zabaw wraz z remontem sadzawki i amfiteatru (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 3. Park w Czyżynach – budowa nowego parku (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 4. Zalew Nowohucki – rewitalizacja terenów wokół zalewu wraz z budową tężni solankowej  (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 5. Schody Miłosza – modernizacja schodów na Bulwarze Poleskim wraz z wykonaniem instalacji artystycznej w postaci napisu przedstawiającego fragment wiersza Czesława Miłosza – już wykonana!
 6. Park Duchacki  - nastąpiło już przekazanie terenu, a w tym tygodniu planowane jest grodzenie terenu budowy i rozpocznie się rewitalizacja parku w zakresie terenu wokół stawów;
 7. Park przy ul. Wadowickiej – na wskazanym terenie od dłuższego czasu trwają prace w celu utworzenia parku   (projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa);
 8. Park Lotników Polskich - budowa oczka wodnego wraz z pawilonem kawiarniano-edukacyjnym;
 9. Park Tysiąclecia – rewitalizacja parku w zakresie infrastruktury technicznej (instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu), budowę obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych, modernizację alejek i fontanny oraz nasadzenia zieleni;
 10. Plac im. św. Maksymiliana Marii Kolbego – kompleksowa modernizacja placu, zakładająca m.in. wymianę nawierzchni wraz z wprowadzeniem oryginalnego wzoru składającego się z różnej wielkości kolorowych trójkątów, który nada wyjątkowy i niepowtarzalny charakter temu miejscu, budowa obiektów małej architektury i nasadzenia zieleni;
 11. Park Kościuszki – modernizacja alejek i obiektów małej architektury;
 12. Park Wyspiańskiego – budowa Placu Rekreacji dla dorosłych;
 13. Skwer Kongresowy przy ICE – wykonanie robót budowlanych  w  zakresie przebudowy pasa drogowego w istniejącej geometrii, przebudowy chodnika wraz z budową obiektów małej architektury – już wykonane!
 14. Park Zakrzówek – zabezpieczenie ścian kamieniołomu w ramach 1 ETAPU „ Zagospodarowania Parku Zakrzówek”;
 15. Wschodnia część Parku Miejskiego Bagry Wielkie – budowa alejek, oświetlenia, obiektów malej architektury i nasadzenia zieleni – właśnie pracujemy nad oceną ofert przetargowych, wpłynęło ich aż 8!;
 16. Bulwary rzeki Białuchy – modernizacja alejek i oświetlenia, budowa obiektów małej architektury i nasadzenia zieleni – pracujemy nad oceną 4 ofert przetargowych;
 17. Sąsiedzki Ogród Krakowian w Zesławicach – otwarcie w listopadzie;
 18. Malwowy Ogród Krakowian w Mydlnikach – rozpoczęcie budowy w listopadzie, zakończenie w maju 2020 r.;
 19. Rewitalizacja Placu Św. Ducha – rozpoczęcie budowy w listopadzie, otwarcie w lipcu 2020 r.;
 20. Filtrowy Ogród Krakowian na Młynówce Królewskiej – rozpoczęcie budowy w grudniu, otwarcie w maju 2020 r.;
 21. Teatralny Ogród Krakowian – rozpoczęcie budowy w grudniu, otwarcie w maju 2020 r.