Budowa Parku Reduta zdobyła nagrodę PLGBC GREEN BUILDING AWARDS 2019 KATEGORIA 9: NAJLEPSZA EKOLOGICZNA INICJATYWA MIEJSKA/GMINNA Do tej kategorii były zgłaszane inicjatywy miejskie na polu zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa zrównoważonego, które mogą wykazać przynajmniej częściowe efekty wdrożeniowe w okresie 06.2017-06.2019.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Grono Jury PLGBC Green Building Awards 2019 tworzyły znakomite osobistości świata architektury, budownictwa i nieruchomości. Rozdanie nagród odbyło się 3 października podczas uroczystej Gali towarzyszącej 9. PLGBC Green Building Symposium w The Tides w Warszawie.