Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jesienią 2019 r. przystąpi do wymiany żywopłotów na terenie Nowej Huty.

Usunięcie
krzewów realizowane jest w oparciu o uzyskane Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Marszałka Województwa Małopolskiego.
Lista lokalizacji krzewów planowanych do usunięcia i nasadzenia znajduje się w wykazie.