„Daj szansę!” - to projekt wspierający dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożone niepełnosprawnością, jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednym z elementów projektu była modernizacja placów zabaw w 5 krakowskich żłobkach (nr 18, 19, 20, 23, 27). Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków, natomiast realizatorem zadania w zakresie inwestycji był Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Place zabaw są już odebrane i gotowe na przybycie dzieci.