Zarząd Zielenie Miejskiej informuje o planowanej wycince trzech sztuk drzew na Placu Wolnica w dniu 12.08.2019. ZZM posiada pozwolenie WUOZ w Krakowie zezwalające na usunięcie drzew, w zamian  w okresie jesieni br. posadzone zostaną 3 szt lip srebrzystych Varsaviensis o  obw. pni 20-25 cm.