Cykl spacerów badawczych wokół kamieniołomu Libana

Serdecznie zapraszamy na cykl spacerów badawczych wokół Kamieniołomu Libana.


Czym są spacery badawcze?


Są niepowtarzalną okazją aby z bliska przyjrzeć się pracy ekspertów przyrodniczych, poznać przyrodę kamieniołomu i wziąć udział w inwentaryzacji gatunków żyjących na tym terenie.


Cel spacerów badawczych?

Podczas spacerów będziemy się starli wspólnie znaleźć i zidentyfikować jak najwięcej gatunków zwierząt i roślin. A to wszystko pod okiem ekspertów przyrodniczych z różnych dziedzin!

Nasza wspólna praca przyczyni się do lepszego poznania różnorodności biologicznej naszego miasta.


Dla kogo?

Spacery dedykowane są dla wszystkich (w przypadku dzieci zalecamy udział powyżej 10 r.ż). Młodsze dzieci są oczywiście mile widziane aczkolwiek ukształtowanie terenu jest trudne - dlatego zarówno za udział jak i zrozumienie tematu odpowiadają rodzice.

Na spacery obwiązują zapisy. Formularz rejestracyjny znajdziecie na stronie: formularz rejestracyjny

Udział w spacerach jest bezpłatny.


Kiedy?

Szczegółowy harmonogram:


Gdzie?

Wspólne obserwacje i poszukiwania rozpoczynamy przy ul. Za Torem 22.Wszystkich chętnych na wyprawę w miejską naturę serdecznie zapraszamy! Pamiętajcie o właściwym (na)stroju!